Oratori.ge - ორატორული ხელოვნების აკადემია
ელდინო საღარაძე


მეტყველება.   ელდინო საღარაძე
    
თეატრი "თეატრი ათონელზე". 
მსახიობი. 
ნანა ჩაჩუა
ფსიქოლოგია.   ნანა ჩაჩუა
    
ფსიქოლოგიური კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი.
ფსიქოლოგი.
   

 

დავით ჩომახაშვილი
ორატორული ხელოვნება.   დავით ჩომახაშვილი-ორბელიანი
    
ორატორული ხელოვნების აკადემია.
დირექტორი.